Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Gåsetofte

Nord for Lerchenfeldt ligger Gåsetofte by, der den 6. august 1320 af Ringsted Kloster blev tilskødet Ove Hase. Her boede han siden hen. Hans gårdGåsetoftegård, lå lidt østligere end de andre gårde,-senere lå her 2 bøndergårde.

6-700 meter nord for Sct. Olai Kirkegård har der ligget en forsvundet by, som hed Ore. Den nævnes i Kong Valdemars Jordebog, hvor den kaldesKarlsworæ. I 1452 kaldes den Oræ, da lå slottes ladegård her. I markbogen fra 1682 kaldes byen Oreby, men i herredsbogen for Arts herred, kalder præsten i Raklev byen for Urøe.

Byen bestod i 1639 af 13 gårdsæder eller smågårde; men snart efter lod lensmand Hans Lindenov byen nedlægge og dens jorde lægge under slottes Ladegård.

I det 18. århundrede lå her dog et hus, der findes afsat på gamle kort. En af Ladegårdens marker kaldes senere Ore.

Gadekærsmark. Hvor gammel byen er, vides ikke. Navnet siger os, at den er udyrket jord, formodentligt forhenværende skovbund. Disse skove har i forbindelse med den store Tranemose skilt Refsnæs fra det øvrige Sjælland. Som man ser af det foregående var det hovesagelig stormænd, konger og klostre, der ejede omegnens byer. Selvejere har der vist været ganske få af.

Gåsetofte bakken

Maleri fra Gåsetoftebakken 1911

Gåsetoftebakken 2017

Gåsetoftebakken 2017