Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Kallerup

Når odermanden i Kallerup blæste i byhornet, samledes mændene for at høre, hvad der skulle forhandles om, hvad enten der skulle pløjes, høstes eller køres gødning ud; om vinteren snekastning.

Selv længe efter at jordene var blevet udstykket blev skikken med hornene ved med at holde sig. Den 78-årige Karen Rasmusdatterfortalte i 1911 til Bodil Marie Jørgensen i Kallerup, at i hendes ungdom havde en mand et sted, hvor hun tjente, ikke tid til at møde til stævnesamling, da der blev tudet, og han sendte derfor sin tjenestedreng op til byen, hvor han skulle hilse fra husbonden og spørge, hvad de blæste om; men mændene sendte ham tilbage med følgende besked: ” Du kan hilse og sige, at vi blæser om den tynde ende af hornet, da vi ikke kan gabe over den brede.”

Oldermandsbestillingen gik på omgang år efter år mellem mændene. Det var ved fastelavnsgildet, hornet blev bragt til den mand, der skulle være oldermand for det år til næste april. Fastelavnssøndag brugtes til at drikke oldermandsøl hos den mand, der i det kommende år skulle være oldermand; d.v.s. snefoged. Ved sammenkomsten skulle der drikkes en 1/4 tønde øl. Så mange af bymændene, som havde lyst til det, var her, og da der vankede snaps til, kunne de nemt få mere at drikke end godt var.

(Thorlid Gravlund: “Dansk Bygd I – 1917 – s. 37”)