Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Afholdtes tirsdag d.26 febr. 2019 i Raklev Sognegård.

Der vistes en gammel film fra Kysthospitalet, som hedder “Sorteper – det kan du selv være”

Alle valg var genvalg.

Der var 46 fremmødte

 

Bogudgivelse i efteråret 2018

Det 3. og afsluttende bind i serien “Strejftog igennem tiderne i Raklev Sogn”

af Jens Nielsen, udkom 23 oktober 2018,

og Bind 1-2-3. kan købes for medlemmer 100. kr. ikke medlemmer 150. kr.

i Lokalarkivet Elledevej 59. hver tirsdag kl. 19 -21.

3 bøger DSC_0022 DSC_0018

 

 

 

 

 

Kallerupaften

Torsdag den 2. februar afholdt Lokalarkivet en aften, hvor det kun handlede om Kallerup. Vi havde fået Orla Nielsen, Kallerup til at fortælle om gamle Kallerup-slægter. Der var mødt så mange op, så der skulle sættes en del flere borde op-ca 60 personer. Orla fortalte levende og inspirerende om slægterne, der havde ejet 6 af de 7 gårde, der fandtes i Kallerup førhen. Særlig imponerende var det, at han kunne holde styr på alle navnene, og han efterlod et indtryk af at have meget mere stof, så der kan måske blive til endnu en Kallerup aften.

Bestyrelsen.

Formand:  Rud Elmer Larsen
Brandsbjerg 7. 4400 Kalundborg. Tlf. 29 80 61 46. mail.: rudbirthe@gmail.com

Arkivleder:  Villy Hald

Rævebakken 10. 4400 Kalundborg. Tlf. 61 11 05 70. mail.: vilbehald@ka-net.dk

Næstformand: Orla Nielsen

Kallerupvej 148. 4400 Kalundborg. Tlf. 30 59 72 29. mail.: orla_nielsen@yahoo.dk

Kasserer: Kate Hansen

Gl. Nyrupvej 76. 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 88 95. mail.: nyrupgaarden@hotmail.com

Sekretær: Jørgen Woetmann Andersen

Granlyvænget 32. 4400 Kalundborg. Tlf. 59 59 60 92. mail.: jwoetmann@dlgtele.dk

Suppleant: Finn Seneca Nielsen

Granlyvænget 8. 4400 Kalundborg. Tlf. 20 41 62 11. mail.: finn.seneca@ka-net.dk

Suppleant: Laurits Randrup

Kallerupvej 107. 4400 Kalundborg. Tlf. 59 50 82 10. mail.: hoejehus@mail.dk

Året 2019

Raklev Lokalarkiv

Åbent alle tirsdage kl. 19-21

 

 

Vi glæder os

til at betjene alle henvendelser og besøgende.

Eventuel henvendelse uden for åbningstiden,

kan ske til bestyrelsen

eller på mailen: vilbehald@ka-net.dk evt. tlf. 6111 0570.

 

I skolernes ferier er arkivet lukket.