Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Nyrup

Mod vest støder Kalundborg Hestehave op til Nyrup Mark. Nyrup er Nytorp: men noget afgjort bevis for, at bebyggelsen på dens mark er ung, er navnet dog ikke. Imidlertid har der været rigelig med skov her; thi på byens mark nævnes 1682 mange marknavne sammensat med løkke. Løkker plejer at være indhegnede, og hegn forudsætter skov. Endvidere indhegnede man kun skovbegroede arealer, ikke agerland. Niels Brok skødede i 1356 Valdemar Atterdag alt sit gods i Nyrup; men dennes datter, Dronning Margrethe mageskiftede 29. november 1376 sit gods her til Niels Broks sønnedatter, Elna Pedersdatter Brok, der den 25. juli 1400 gav sit gods i Nyrup i Kalundborg sogn til Vor Frue Alter i Vor Frue Kirke i Kalundborg. For det skulle der hver dag holdes en messe. Det var hele Nyrup by, som hun gav til sognepræsteembedet i Kalundborg, der efter reformationen blev tillagt alterets gods og siden ejede hele byen. Elna Pedersdatter Brok havde også sin bopæl i Nyrup.