Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Raklev

Øst for Nyrup og nord for Hestehaven og videre mod øst ligger Raklev Mark. Byens Navn er vist fra det 5. eller 6. århundrede; men selve byen er vel ældre. På marken har mod vest og nord været en del skov. Navnet Trøjeløkke vidner blandt andet herom.

Mod nord fandtes endnu i det 17. århundrede en del krat. På byens mark mod Hestehaven lå ifølge udskriftskortet Pudløse Agre, måske har der her ligget en Løse, – en storgård fra folkevandringstiden.

Ikke umuligt er det, at det er Kalundborg Hestehave, der har været denne storgårds jord, – den skiller Raklev fra havet og synes naturligt at have hørt til denne by.

Nordøst for Raklev by, nord for Kålund Klosters mark, ligger et bakkeparti, som hed eller delvis hedder Torsbjærg, – nord for denne lå Bøntofte Ås, måske her har været en større gård, hvor helligdommens vogter har boet.I middelalderen lå der i Raklev en herregård.