Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Retningslinjer for tilskud

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje i 2013.

 

1. Kurser i SLA regi ang.:

Arkibas – Arkivuddannelseskurser – Relevante kurser i arkivarbejde

Ansøgning om deltagelse i SLA kursus stiles skriftligt til Paraplyens ledelse, som sørger for tilmelding.

Kursusafgift betales fra puljen, befordringsudgifter udredes af de deltagende arkiver.

 

2. Erfaringsmøder i Paraply regi ang.:

Brug og udnyttelse af Arkibas – Vedligeholdelse af stedkoder – Arkivarbejde

Forslag om afholdelse af erfaringsmøder stiles skriftligt til Paraplyens ledelse, som sørger for afholdelse.

 

3. Ekstraordinære tilskud:

Økonomisk tilskud i tilfælde af skade på arkiv, dets materialer og materiel, forårsaget af brand, vand, indbrud og hærværk.

Økonomisk tilskud til teknisk udstyr.

Ansøgning stiles skriftlig til Paraplyens ledelse for behandling.

 

4. Særligt tilskud:

Der overføres kr. 75.000,- til konto 0516-0001051692 – Kalundborg Lokalarkiv

 

5. Andet:

Samarbejde med andre organisationer om fælles arrangementer så som udstillinger, messer, foredrag, besøgs ture, byvandringer m.v.

Publikationer og annoncer i forbindelse med ovenstående og fælles arkiv aktiviteter.

Forslag til ovenstående stiles skriftligt til Paraplyens ledelse som sørger for det videre forløb.

 

Således vedtaget på årsmødet den 20. marts 2013