Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Styrelse

Styrelsen 20. marts 2013
Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Mail: bjergstedarkiv@live.dk
Hjemmeside: www.bjergstedarkiv.dk
Jens Weinrich
Eskebjergvej 33, 4593 Eskebjerg
Tlf.: 2212 4370
Mail: jsw@sol.dk
Flemming Paulsen
Faksbjergvej 5, 4470 Svebølle
Tlf.: 20 72 81 54
Mail: dsl283312@vip.cybercity.dk
Gørlev Lokalhistoriske Arkiv og Forening
Mail: goerlevlokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.goerlevlokalarkiv.dk
Anne Christensen
Tværstenen 46, 4281 Gørlev
Tlf.: 5885 5173
Mail: anvil@mail.dk
Inger Marie Skovager
Toelstangsvej 29, 4200 Slagelse
Mail: tullin@mail-telia.dk
Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv
Mail: hvidebaekarkiv@jubii.dk
Hjemmeside: www.lokalarkiver.dk/hvidebaek
Levi Lund Olsen
Bøgevej 16, 4490 Jerslev
Tlf.: 5959 5455
Mail: edilo@newmail.dk
Eide Jakobsen
Bøgelundsvej 9, 4400 Kalundborg
tlf.: 5950 4660
Mail: eide@ka-net.dk
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune
Hjemmeside: www.honglhf.dk
Mail: info@honglhf.dk
Bøje Larsen
Tovesvej 37, 4270 Høng
Tlf.: 7878 6996 / 6186 5536
Mail: blarsen5@hongnet.dk
Henning Bonde
Præsteskovvej 2, 4450 Jyderup
Tlf.: 5825 0258
Mail: henning.bonde@yahoo.com
Lokalhistorisk Arkiv for Høng Kommune
Hjemmeside: www.kalundborg.dk/Kalundborg_links/Lokalhistoriske_arkiver/Høng_Lokalhistoriske_Arkiv.aspx
Karen Olsen
Odinsvej 27, 4270 Høng
Tlf.: 5953 5040
Mail: karen.olsen@kalundborg.dk
Christina Lundgren Madsen
Mail: christina.madsen@kalundborg.dk
Kalundborg Lokalarkiv
Mail: lokalhistoriskarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.kalundborg-lokalarkiv.dk
Ulla Hærslev
Fjordbakken 24, Ulstrup, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 1162 / 2855 4713
Mail: ulla.haerslev@gmail.com
Bodil Olesen
Strandbakken 81, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 4897
Mail: obo@olesen.mail.dk
Raklev Lokalarkiv
Mail: raklevlokalarakiv@privat.dk
Hjemmeside: www.raklev-lokalarkiv.dk
Villy Hald
Rævebakken 10, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 8407 / 6111 0570
Mail: vilbehald@ka-net.dk
Rud Elmer Larsen
Brandsbjerg 7, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 2213 / 2980 6146
Mail: rudbirthe@larsen.dk
Røsnæs Lokalhistoriske Arkiv
Mail: roesnaesarkiv@live.dk
Tove Rasmussen
Røsnæsvej 367, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 9146
Mail: jens_moellegaarden@live.dk
Lisbeth Jensen
Sydskrænten 10, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 9453
Mail: wilmajensen@live.dk
Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening
Mail: toemmerup@mail.dk
Hjemmeside: www.toemmerupsogn.dk
Niels Knudsen
Kåstrupvej 14, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 7341
Mail: birgit-niels@ka-net.dk
Verner Christensen
Tingvejen 42, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 0301
Mail: verne@get2net.dk