Elledevej 59, 4400 Kalundborg vilbehald@ka-net.dk

Ulvebjerg

Ulvebjerg

Ulvebjerg er det højeste punkt, i den del af Raklev Sogn, der ligger nord for Tranemosen. Da højen var uberørt var den over 25 meter høj.

Lille Ulvebjerg, 100 meter syd for Store Ulvebjerg, var 19 meter højt. Bakkens materialer er fragtet med isen hertil under istiden og den blev efterladt med sit daværende udseende efter sidste istid. I materialet finder man bl.a. Rumbe-pofyr- en stenart oppe for Osloområdet. Endvidere har man fundet aftegninger af Algeblomster på stenene fra ishavet, nøjagtig magen til dem man ser på Feggeklint og Hanklint på Mors, og på øen Fur.

Oprindelig var Ulvebjerg en høj og meget stejl bakke, hvis omkreds var betydelig større end nu. Siderne var så stejle, at man ikke bare kunne gå lige op; men i en halvcirkel rundt.

I midten af 60-erne købte vognmand Gudmund Jørgensen bakken og gravede grus her i flere år. Det var før råstofloven kom og dermed pligt til at deponere penge til en reetablering af området, så derfor er området aldrig blevet genetableret.

Kvaliteten af det grus, der er tilbage er meget dårlig, og slet ikke egnet til byggeri, og formodentlig har det været samme årsag til ophør af grusgravning i Lille Ulvebjerg omkring 1930.